Skip to content

Blaise Siwula + Pedro Arelo + André Calvário

Blaise Siwula alto saxophone Pedro Arelo baritone saxophone André Calvário drums

live @ Zaratan, Lisboa, 12 March 2017